Select Page

Splošni pogoji

Nogometni klub Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava (v nadaljevanju “organizator”) organizira Poletni teden Vipava med 22. 8. in 26. 8. 2021 za vse otroke od 5. do 15. leta starosti. Program, cena in način prijave so objavljeni na spletni strani https://www.poletniteden.com.

Prijave so možne le preko spletne prijave, ki jo najdete na https://poletniteden.com/index.php/prijava in bodo odprte do zapolnitve mest.

Starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju “starši”) otroke pripeljejo na lokacijo Poletnega tedna Vipava (prostori organizatorja) in ob zaključku tudi pridejo ponje na isto lokacijo. 

Udeleženec programa mora imeti urejeno zdravstveno zavarovanje, udeleženci programa bodo za čas trajanja programa dodatno zavarovani za primer invalidnosti.

Cena udeležbe vključuje vse, kar je našteto v program in objavljeno na spletnem mestu poletniteden.com.

Organizator si pridružuje diskrecijsko pravico glede odločitve, koliko udeležencev bo na program prišlo skozi dobrodelni program in koliko skozi sponzorski program.

Skupaj z obvestilom o sprejemu na program se staršu pošlje tudi informacije glede plačila storitve.

Morebitno odjavo je treba sporočiti vsaj sedem dni pred začetkom – pisno prek elektronske pošte na e-naslov info@poletniteden.com. V primeru prepozne odpovedi (kasneje kot 7 dni pred začetkom kampa) bo organizator zaračunal administrativne stroške odpovedi v višini 5 €. V primeru izrednih razlogovo se stroške odpovedi lahko oprosti.

Starši s prijavo otroka na Poletni teden Vipava izrecno soglašajo s tem, da udeležba na programu predstavlja športno aktivnost, v okviru katere lahko pride do poškodb, za katere organizator ne odgovarja.

Starši morajo ob prijavi obvestiti organizatorja o morebitni dietni prehrani, o vseh morebitnih alergijah in ostalih bolezenskih oziroma zdravstvenih stanjih otrok, ki jih prijavljajo na program. Organizatorja morajo seznaniti z načinom uporabe morebitnih zdravil oziroma zdravstvenih pripomočkov ter izrecno zagotoviti, da so udeleženci povsem samostojni pri doziranju, uživanju oziroma uporabi zdravil ali zdravstvenih pripomočkov. Organizator ne odgovarja za osebne predmete udeležencev.

 

Pravila vedenja na Poletnem tednu

Obvezna je uporaba športne opreme (športna majica, hlače in čisti športni copati). 

Prepovedano je nasilno obnašanje, žaljenje soudeležencev, animatorjev in drugih vključenih v izvedbo kampa. Udeleženci kampa se do vseh soudeležencev ter animatorjev obnašajo spoštljivo. 

Varovati je treba opremo organizatorja in skrbeti za red in čistočo.